Informacje o firmie
ul. Skrzetlewska 4
25-656 Kielce

kontakt telefoniczny:
0 41 347 09 70
0 41 347 09 71
0 41 347 09 72
0 41 345 89 54

tel./fax:
041 347 09 71

e-mail:
trametkielce@op.pl

Metale kolorowe


Metale to inaczej pierwiastki chemiczne których główną cechą jest obecność swobodnych elektronów w sieci krystalicznej.

Metale kolorowe, to grupa stopów i metali, które niezawierają żelaza (metale nieżelazne).

Do metali kolorowych zaliczamy::

  • cynk
  • miedź,
  • ołów
  • aluminium

Metale kolorowe występują w różnej postaci:

  • Blach ( aluminium, miedź i inne ),
  • Płaskowników ( aluminum, miedź i inne ),
  • Kształtowników ( najczęściej aluminium ),
  • Prętów ( aluminium, miedź, i inne).